Vier pijlers van een zinvol leven

In het boek “The Power of Meaning, crafting a life that matters” noemt Emily Esfahani Smith vier pijlers van een zinvol leven: ergens bij horen, een doel hebben, verhalen vertellen en transcendentie. Deze pijlers zijn bronnen van zingeving die ieder aspect van ons bestaan raken.

Samengevat komen de vier pijlers op het volgende neer:

Erbij horen
Het is belangrijk om te worden begrepen, erkend en gewaardeerd. Door ons te richten op de ander krijgen we het gevoel dat we erbij horen en gaan we ervaren dat we ertoe doen, voor de ander en voor onszelf. Mensen hebben relaties nodig die zijn gebaseerd op wederzijdse zorg, waarbij het er vooral om gaat belangrijk voor de ander te zijn. Daarnaast hebben mensen regelmatig aangename interacties nodig.

Een doel hebben
Wat onze dagelijkse bezigheden ook zijn, als we onze taak zien als een kans anderen te helpen, zullen we in ons leven en ons werk winnen aan betekenis. Ieder van ons heeft mensen om zich heen, een familie of een gezin, een buurt of een werkkring. Op die plek kunnen we het leven verrijken. Dat is de erfenis die we kunnen nalaten. Het gaat niet om wat jij wilt, maar om wat je geeft. Door je vaardigheden in dienst te stellen van anderen.

Verhalen vertellen
De verhalen die we over onszelf vertellen helpen ons om te begrijpen wie we zijn, hoe onze levens zich ontwikkelen en hoe het anders had kunnen lopen. We vinden ook zin en betekenis in de verhalen die verteld worden door anderen. De verhalen over anderen kunnen ons helpen om na te denken over onze eigen waarden en ervaringen. Door verhalen te delen creëren we niet alleen betekenis voor onszelf, we helpen ook anderen aan betekenis.

Transcendentie
Een transcendente ervaring is een ervaring waarin we het gevoel hebben dat we boven de alledaagse werkelijkheid uitstijgen. Tijdens transcendente ervaringen verdwijnt het gevoel van "zelf" met al zijn zorgen en verlangens en voelen we ons diep verbonden met andere mensen en alles wat in de wereld bestaat. Deze ervaringen geven een gevoel van innerlijke vrede en harmonie. Het zijn momenten dat je elk gevoel van tijd en ruimte verliest en je je verbonden voelt met een hogere realiteit.


Terug naar "Mijn visie op zingeving"


Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»