Mijn visie op ..

Hieronder geef ik mijn visie op een aantal onderwerpen. Mijn visie die ik hier beschrijf is weloverwogen en vanuit mijn volledige overtuiging, maar wel dynamisch van karakter. Want alhoewel ik wel in een absolute en universele waarheid geloof, denk ik niet dat je hierover als mens met een beperkte kennis en verstand absolute uitspraken kunt doen. Daarnaast laat het redeneren zich in iedere richting sturen door onze psyche en is er geen absolute maatstaf voor waarheid.

..geluk
Naar mijn idee is geluk in alle gevallen een subjectief begrip. Geluk is relatief, omdat er geen absolute criteria zijn voor een plezierig en zinvol leven. Geluk is afhankelijk van de manier waarop wij ons leven bezien. Geluk is mijns inziens iets heel anders dan succes. Geluk heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen in iemands leven, maar ook met de beleving hiervan. Als gebeurtenissen meevallen kan je spreken van ...lees verder...>>

..zingeving
Zingeving is het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven. Zingeving heeft te maken met de zin, de bedoeling of het doel van ons bestaan. Dat ik een visie heb op zingeving, betekent ook dat ik geloof dat mens en dier geen toevallig product zijn. Als mens en dier een toevallig product zouden zijn kan er naar mijn idee geen sprake zijn van zingeving. Het ontbreekt dan aan een bedoeling of doel van het ...lees verder...>>

..de goedheid van God
God heeft het beste met ons voor en alles wat God doet is voor onze bestwil. God is goed, want God is Liefde. Zijn liefde verschilt sterk van menselijke liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk, Hij houdt niet van ons omdat het zo gemakkelijk is om van ons te houden of omdat wij hem een goed gevoel geven. Hij houdt van ons omdat hij liefde is. Omdat God liefde is, geeft hij zichzelf. Als we zien dat hij zichzelf aan ...lees verder...>>

..de uitgestrektheid van het heelal
Als je de aarde vergelijkt met de duizelingwekkende afstanden in het heelal, is ze relatief gesproken, nog kleiner dan een speldenknop. Eén van de sterren is de zon, die relatief dicht bij de aarde staat. Op een afstand van 150 miljoen km! Het mogen er geen anderhalf miljoen km méér zijn, want dan zou de aarde een ijsklomp zijn. Zo nauwkeurig zijn de afstanden in het heelal ingesteld. Onze aarde is maar een ...lees verder...>>

..de ziel
Het is moeilijk te begrijpen hoe de ziel onderdeel uitmaakt van ons menselijk wezen. Of andersom, hoe ons menselijk wezen onderdeel uitmaakt van de ziel. Soms lijk je het te gaan begrijpen, het lijkt allemaal te kloppen en je herkent het in je eigen wezen. Maar als je bijna op het punt van begrijpen lijkt te komen blijkt het vervolgens weer een ongrijpbaar mysterie. Als mens bestaan we uit een lichaam, een geest en een ziel. ...lees verder...>>

..kwaliteit
In de loop van de tijd zijn er vele definities bedacht van het begrip kwaliteit. Al deze definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook zo zijn beperkingen. De zienswijze van Jan Maas op kwaliteit spreekt mij erg aan. In een workshop Kwaliteitsmanagement, die ik samen met hem heb gegeven, geeft hij het volgende aan over het begrip kwaliteit. "De vele definities die over kwaliteit in omloop zijn, duiden ...lees verder...>>

..organisatiecultuur
Geert Hofstede omschrijft cultuur als "de collectieve programmering van de geest die de ene groep mensen van een andere onderscheidt". Cultuur is volgens Hofstede iets dat in de hoofden van mensen zit en hun opvattingen en gedragingen mede vorm geeft en bepaalt. Bij een organisatiecultuur gaat het over de opvattingen en gedragingen van mensen die bij dezelfde onderneming of instelling werken. Cultuur ...lees verder...>>


Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»