Mijn visie op geluk

Martin Mulder in Mexico

Het begrip geluk is afgeleid van het werkwoord "lukken". Het is gelukt, de bestemming, het doel is bereikt. In het verlengde daarvan is geluk ook het gevoel van tevredenheid dat je krijgt bij het bereiken van het doel.

Naar mijn idee is geluk in alle gevallen een subjectief begrip. Geluk is relatief, omdat er geen absolute criteria zijn voor een plezierig en zinvol leven. Geluk is afhankelijk van de manier waarop wij ons leven bezien. Als we in het rijke westen als avondeten rijst en water krijgen voorgeschoteld, worden we daar niet direct gelukkig van. Iemand in Afrika die vaak geen avondeten krijgt zal er echter dolblij mee zijn.

Geluk is mijns inziens iets heel anders dan succes. Geluk heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen in iemands leven, maar ook met de beleving hiervan. Als gebeurtenissen meevallen kan je spreken van geluk, als gebeurtenissen tegenvallen van ongeluk. Maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. Het gaat erom op welke manier wij met situaties omgaan en deze weten te waarderen en te relativeren.

Geluk heeft te maken met verwachtingen. Geluk wordt onder meer bepaald door de mate waarin de omstandigheden aan je verwachtingen voldoen. Echter is dit niet volledig met elkaar te koppelen. De omgeving speelt namelijk min of meer ook een rol. Als de omstandigheden niet voldoen aan je verwachtingen, maar in verhouding met de omgeving wel positief afsteken, kan dat toch een gelukkig gevoel geven. Geluk ervaren heeft dus te maken met de mate waarin de omstandigheden overeen komen met onze verwachtingen of deze overstijgen, en als dit niet het geval is: de mate waarin wij deze omstandigheden kunnen interpreteren en relativeren en onze verwachtingen kunnen afstellen en afstemmen op de realiteit.

Uit onderzoek blijkt dat onze omstandigheden slechts in zeer beperkte mate ons geluk bepalen. Volgens de geluksformule van Ap Dijksterhuis wordt de invloed op geluk bepaald door: 40 procent genen, plus 10 procent omstandigheden, plus 50 procent eigen keuzes. Een reden die aangegeven wordt voor de beperkte invloed van omstandigheden heeft te maken met het feit dat we aan die omstandigheden wennen. Waar mensen aanvankelijk moeite kunnen hebben met omstandigheden, blijkt uit onderzoek dat het geluksgevoel vervolgens verrassend snel weer sprongen maakt door gewenning aan de omstandigheden. Het geluksgevoel zit dus meer in de omgang met de omstandigheden, dan in deze omstandigheden zelf.

Geluk kan je niet afdwingen, maar op de betekenis van je bestaan heb je wel invloed. Een "gelukkig leven" wordt nog weleens geassocieerd met een "gemakkelijke leven". Maar juist zinvolle activiteiten leiden uiteindelijk tot een diepere vorm van welbevinden. En deze zinvolle activiteiten gaan over het investeren in dingen die boven onszelf uit gaan. Die activiteiten hebben toch vaak te maken met "geven" en hoeven allerminst gemakkelijk te zijn.

Geluk zit in beleving in plaats van in bezit. Geluk is genieten van wat je hebt in plaats van te denken aan wat je zou willen hebben. Het geluk kunnen we vinden als we anderen ook geluk gunnen en als we anderen (kunnen) liefhebben. De beleving van geluk vinden we bovenal in het gevoel dat het leven zin heeft.


Rene Descartes geeft in "briefwisseling" vier nuttige uitgangspunten voor de zoektocht naar geluk


Terug naar Mijn visie op ..


Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»