Organisatiecultuur

Geert Hofstede omschrijft cultuur als 'de collectieve programmering van de geest die de ene groep mensen van een andere onderscheidt'. Cultuur is volgens Hofstede iets dat in de hoofden van mensen zit en hun opvattingen en gedragingen mede vorm geeft en bepaalt. Bij een organisatiecultuur gaat het over de opvattingen en gedragingen van mensen die bij dezelfde onderneming of instelling werken. Cultuur is de 'collectieve mentale programmering', mindset of ziel van de organisatie. Het gaat om de veronderstellingen die aan de basis liggen van het waarnemen, denken en handelen van mensen in een bedrijf.

Psychologe De Maat omschrijft organisatiecultuur als "de weerslag van belangrijke gedeelde ervaringen die tot uitdrukking komt in bepaalde waarden die richting geven aan het gedrag van de leden van de organisatie". Deze definitie doet volgens De Maat (2004) recht aan het abstracte karakter van organisatiecultuur.

Hoewel er vele definities van (organisatie)cultuur zijn is een meerderheid van de schrijvers het erover eens dat het begrip (organisatie)cultuur verwijst naar waarden die als vanzelfsprekend worden beschouwd, onderliggende veronderstellingen, verwachtingen en definities die de organisaties en hun leden karakteriseren.

Organisatiecultuur heeft te maken met 'de manier waarop het er hier nu eenmaal aan toegaat' en met impliciete, vaak moeilijk waarneembare aspecten van een organisatie. De organisatiecultuur weerspiegelt zich in waarden die er worden gekoesterd, de dominante leiderschapsstijlen, de taal en de symbolen, de procedures en vast regels, en de definities die de organisatie uniek maken. Het weerspiegelt de dominante ideologie die mensen in hun hoofd hebben zitten en verschaft de medewerkers een gevoel van identiteit.

Opvallend is dat organisatiewetenschappers pas in het begin van de jaren tachtig begonnen serieus aandacht te besteden aan het begrip 'cultuur' (bijvoorbeeld Ouchi, 1981; Pascale en Athos, 1981; Peters en Waterman, 1982; Deal en Kennedy, 1982). In de jaren negentig is er meer nadruk komen te liggen op organisatiecultuur. Auteurs als Peters en Waterman leverden het bewijs dat organisaties vooral het gewenste bedrijfsresultaat behaalden op basis van een bewust in stand gehouden cultuur. Deze organisaties werden ook al snel betiteld als organisaties met een sterke organisatiecultuur.


Lees hier een interessant experiment van tien chimpansees op een apenrots

Filmpje op Youtube over cultuurverandering binnen sportverenigingen


Terug naar Mijn visie op ..

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»